Presse nyheder

Sønderborg, fredag den 25. juli 2014:
Domæneklagenævnet fremsagde 16. juli 2014 en længe ventet afgørelse i retsstriden mellem sexnetto.dk v/Jan Jacobsen og Dansk Supermarked A/S, der omhandler retten til brug af domænenavnene sexnetto.dk samt de tre underliggende domæner www.sex-netto.dk, www.6netto.dk samt www.netto-sex.dk.

Striden, der havde sit retslige udspring tilbage i november 2012, hvor Dansk Supermarked A/S' advokater rettede henvendelse, blev først et mediemæssigt tilløbsstykke i januar 2014, efter dette debatindlæg på Kommunikationsforum.dk satte en bølge af debat og henvendelser i gang, og skabte stor interesse i medierne for dét, der af TV2 Go' Morgen Danmark karakteriseredes som den nye "McAllan-sag" med henvisning til den historiske retstvist fra 1996 mellem pølsemanden Allan "McAllan" Pedersen og McDonald's.

Siden har både medierne og sexnetto.dk holdt vejret i venten på afgørelsen i sagen, og denne er nu altså indløbet:

Til stor lettelse for Jan Jacobsen og holdet bag sexnetto.dk, var afgørelsen den, at man frit kan beholde domænerne www.sexnetto.dk og www.sex-netto.dk, da man ikke finder, at disse krænker NETTO ved Dansk Supermarked A/S' ophavsret.

Afgørelsen og begrundelsen for denne kan i grove træk skitseres som følger:

  • Klagenævnet finder ikke grundlag for at afvise klagen, da Dansk Supermarked A/S, forud for sexnetto.dk, har stiftet varemærkeret til betegnelsen NETTO, og da salg af sex-relaterede varer via internettet er omfattet af de aktiviteter som Dansk Supermarked A/S har stiftet varemærkeret til med betegnelsen NETTO(!)
  • Derimod fastslår klagenævnet efter nøje betragtninger, at ordet 'netto' først og fremmest er et almindeligt dansk ord, som bruges i forbindelse med handel til at indikere, at der er fratrukket omkostninger, skat, vægt af indpakning m.v. af den vare, hvilket forbrugeren har interessere i at vide.
  • Endvidere konkluderes det, at brugen af ordet 'sex' "...i de omtvistede domænenavne ikke i sig selv er en beskrivende betegnelse for indklagedes varesortiment, men alene leder tanken hen på en aktivitet, hvor indklagedes varesortiment kan komme i anvendelse." Altså at sexnetto.dk sælger legetøj til sex-brug; sexnetto.dk er ergo ikke et sexet plagiat af NETTO.
  • For domænerne www.sexnetto.dk og www.sex-netto.dk finder klagenævnet, at i og med at sexnetto.dk har gjort uforstyrret brug af disse siden 2004 (for det enes vedkommende), har man jf. varemærkelovens §9 særskilt etableret ret til fortsat brug af disse.
  • For domænerne www.netto-sex.dk og www.6netto.dk finder klagenævnet i midlertid, at da sexnetto.dk ikke har gjort særskilt brug af disse siden registreringen, "savnes der dermed en loyal interesse i at fastholde registreringerne af disse to."

Sexnetto.dk agter at rette sig efter Domæneklagenævnets afgørelse, og vil med rettidig omhu overdrage domænerne www.netto-sex.dk samt www.6netto.dk til Dansk Supermarked A/S i det at disse ikke ses som vitale for den fremtidige drift af sexnetto.dk, der ellers fortsætter forretningsførelsen på domænet www.sexnetto.dk som intet var hændt.

-END-

Grundet sagens principielle natur og ønsket om at bistå andre små selvstændigt erhvervsdrivende i lignende ophavsretsvanskeligheder med større virksomheder, ønsker sexnetto.dk at yde offentligheden en så høj grad af transparens som muligt vedrørende sagsforløbet. Således har man besluttet, at afgørelsen i sin fulde længde skal kunne downloades HER på sitet, så at andre ligesindende fremadrettet kan få gavn af sagsforløbet.

Teamet bag sexnetto.dk kan kontaktes for uddybende kommentarer og interviewforespørgsler på telefon 74 43 08 88 samt email info@sexnetto.dk

Et tilbageblik på sagen i medierne, udpluk af indslag

01 Februar 2014 TV2 Go´ Morgen Danmark

28 Januar 2014 Politiken

23 Januar 2014 Avisen.dk

22 Januar 2014 Ekstra Bladet

25 Juli 2014 BT